Hedefimiz

100.000

Öğrenci

Sorularınız için

Pzt - Cum 8.00 - 18.00

Bize Ulaşabilirsiniz

 

Şiddetin sanal hali; Siber Zorbalık

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın odak noktası haline gelen ‘sosyal medya` ölçüsüz kullanım sonucunda birçok kişinin ‘sosyal hayatı` haline geldi. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak reel hayatta karşılaştığımız zorbalıklar kısa sürede sosyal mecralarda da boy göstermeye başladı. Şiddetin sanal hali olan siber zorbalık; “bir ya da birden fazla kişinin, elektronik iletişim araçlarını kullanarak, belirli bir süre içerisinde sürekli olarak, kendisini savunmayan bir bireye yönelik olarak uyguladıkları kasıtlı saldırgan davranış” ifadeleriyle tanımlanabilir. Herhangi bir sosyal mecrada karşılaşabileceğimiz; online kavga, zarar verme, iftira, başka kimliğe bürünme, başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma, dışlama, siber tehdit, siber taciz, alay etme, sataşma, tehdit etme gibi davranışlar siber zorbalığa örnek gösterilebilir.

İlk örneklerine ABD ve Kanada`da rastlanan siber zorbalık son 10 yılda tüm dünyada ciddi bir sorun halini almıştır. Eğitim İstatistikleri Ulusal Merkez`inin 2011 yılında yaptığı araştırmaya göre ABD`deki okullarda rapor edilen siber zorbalığa maruz kalma oranı %12,8. Yapılan diğer bir araştırmada siber zorbalığın erkek çocukları arasında daha yaygın olduğu ve kız çocuklarının zorbalığa daha çok maruz kaldığı tespit edildi.

2016 yılında zorbalığa karşı kurulan İngiliz kökenli yardım kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre sadece İngiltere`de yaşayan ve 12-20 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 2,9 milyonunun zorbalığa maruz kaldığı açıklandı.

Avustralya`nın Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi geçen 10 yılda ortalama zorbalık oranlarının düşüşe geçtiğini ancak siber zorbalığın keskin bir artışta olduğunu söylüyor.
Türkiye`de yapılan araştırmalara göre özellikle 13 yaş ve altındaki çocukların siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıktı. Bunun nedeni olarak da bu yaş dönemindeki çocukların internet ve sanal iletişimle ilk olarak tanışmaları gösterilebilir.

Çevrimiçi Taciz 2017 raporuna göre, sanal şiddetin türleri şöyle sıralanabilir:

Çevrimiçi lakap takma (%27)

Birisini mahcup etme çabaları (%22)

Fiziksel tehditler (%10)

Sinsice takip – Stalklama (%7)

Sürekli olarak taciz (%7)

Cinsel taciz (%6)

Comments are closed.